mandag 22. mai 2017

Rettsikkerhet for kvinner NÅ! (appell på demo 20.mai)Jeg er sint. Jeg er forbanna. Dette her skjer igjen. Og igjen. Og igjen...

Og det er ikke siste gang. Å bli frikjent for gruppevoldtekt skulle man tro var vanlig praksis i land som vi ellers ikke liker å sammenligne oss med. Men neida. Det «er bare blitt sånn».   

Og vi skal godta dette. Igjen og igjen...

Om ti år? Femti år? Ja, med detta tempoet her så tror jeg vi må opp i flere tusen år før vi kan se rettssikkerhet for kvinner i detta landet. 

Det sitter nærmest i den nasjonale ryggmargen dette ordet «likestilling». Vi liker å tenke på oss sjøl som et foregangsland, et likestillingsparadis. Det er bare det, folkens, at dette likestillingsparadiset åpenbart tar slutt i det punktet hvor du blir voldtatt. 

Dette er for så vidt ikke nytt. Det som stadig er nytt er at tida går og ingenting skjer.
Vi er bare i løpet av det siste tiåret blitt vant til at de mennene som utfører disse voldtektene, voldtekt på fest, gruppevoldtekter, voldtekt i heimen, voldtekt mens du sover, de slipper straff…
Dersom vi ser på den siste gruppevoldtektsdommen så kan jeg ikke fatte og begripe annet enn at det sitter dypt planta en kvinneforakt i hele rettsapparatet. Voldtektsmennene i den siste gruppevoldtektsdommen MÅ nødvendigvis ha blitt unnskyldt for det de har gjort, når dommen faktisk viser at de får lov til å beholde bildene de tok av kvinnen mens de voldtok henne. De måtte riktignok betale erstatning for å ha tatt bilder at den bevisstløse kvinnen, men de får altså beholde bildene, riktignok til en stiv pris, men like fullt; de får beholde bildene til seinere bruk… 
Hvordan i helvete tror dommerne at denne dama får det i etterkant av en sånn dom? Ikke bare har to menn voldtatt henne mens en tredje har dokumentert det hele, men hun vet at de når som helst kan disse mennene hente fram bildene de har tatt av henne og mimre over det de gjorde. Pardon my french, men; Fy faen for et rettsvesen – eller mangel på rettsvesen vi har! Jeg tar det nesten ikke alvorlig at det er mulig…

Og derfor må vi protestere. For nå har vi en situasjon i dette landet som tilsier at kvinner faktisk er totalt sekunda vare. Menn som voldtar derimot kan lese i mediene at det er minimal sjanse for å bli dømt til frihetsberøvelse, altså fengsel, og blir du dømt til å betale noe for voldtekten, så får du gjerne beholde en del av godsakene, som du og kameratene kan forlyste dere med i etterkant… 

Jeg finner nesten ikke ord her. Det er rett og slett ikke et sivilisert samfunn verdig! 

Og «likestillingsbegrepet» kan de dytte opp en viss plass, for det henger ikke på greip at så snart vi beveger oss inn i feltet voldtekt av kvinner, så er vi overlatt til en middeladersk rettsforestilling .
Derfor må vi kreve at norsk lovs definisjon av voldtekt må endres i tråd med internasjonale konvensjoner; Sex uten bevisst samtykke, det ER voldtekt.

Vi må dessuten kreve at fagkyndige på seksuelle overgrep brukes i retten, for å belyse hva som er overgrep og de alvorlige konsekvensene det får de som er voldtatt.

Vi krever i tillegg at kunnskap om hva som er seksuelle overgrep, samt konsekvenser det får for ofrene og samfunnet, må prioriteres høyere i undervisning på politihøgskolen og i juristutdanningen ved landets universiteter.

Vi krever samtidig at temaet voldtekt eksplisitt tas med i rammeplanene for aktuelle grunn- og videreutdanninger på høyskolenivå. Det er helt avgjørende at undervisning om dette også inkluderes i relevante profesjonsutdanninger, som for eksempel lærerutdanningen.

Vi krever også at hver skole forplikter seg til å gjennomføre undervisningsopplegg relatert til vold og overgrep. Skolene må vise til at de har et samarbeid med en lokal eller relevant aktør, gjerne kvinnebevegelsen, som sikrer at undervisningen gjennomføres.

Vi krever også en grundig opplæring av fagdommere og lekfolk i hvordan fordommer om seksualitet og voldtekt kan påvirke skyldspørsmålet i voldtektssaker.

Staten har brukt over 20 millioner kroner på en folkehelsekampanje for å få folk til å slutte å røyke. Når en av ti kvinner blir voldtatt så burde dette føre til en tilsvarende prioritering, siden dette et av Norges største folkehelseproblem. Vi krever derfor at det brukes minimum tilsvarende sum på å stoppe menn fra å voldta kvinner. Menn blir ikke født som voldtektsmenn. Men holdningsskapende arbeid må starte tidlig.
Og sist men ikke minst; vi krever lovpålagte overgrepsmottak i alle deler av Norge!
Og så får vi håpe at våre tipp-tipp-tippoldebarn slipper å stå her om 200 eller 2000 år og demonstrere!

Takk for meg!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar