tirsdag 8. juli 2014

Niqab: Å rette baker for smed Tor Foss hevder i et debattinnlegg i Klassekampen 5.juli at jeg på Dagsnytt 18 har sagt at niqab er «kvinnefrigjørende». Det er så langt fra sannheten som det kan komme. 

Niqab er en kvinnediskriminerende praksis, og det understreket jeg også. Men samtidig løfta jeg fram et større perspektiv: det at kvinnediskriminerende praksiser i vår egen kultur ikke blir tillagt samme krav om forbud. Jeg hører ingen gå ut og mene at kvinner som får utført plastisk kirurgi, enten det er frivillig eller under sterkt psykisk press fra et stadig mer pornofisert kvinneideal, skal straffeforfølges. Å straffeforfølge kvinnene som bærer et klesplagg – det være seg av egen fri vilje eller utsatt for psykisk press -  er å rette baker for smed. I stedet burde man ta en debatt om hvordan vi kan bekjempe kvinnefiendtlige praksiser både i vår egen og i andre kulturer. 

Og i noen tilfeller fungerer det også helt klart med lover. Sexkjøpsloven er et eksempel på en lov som fungerer fordi den går etter pengene og overgriper; den ansvarliggjør ikke ofrene: de prostituerte kvinnene. Den straffeforfølger mennene som kjøper en annen kvinne for penger. En tilsvarende lov er ikke mulig når det gjelder niqab. Det må i så fall være dersom man kunne bevise at en kvinne hadde blitt tvunget til å bære plagget av sin mann. Men dette vil i så fall være en lov som også gjelder for andre praksiser i Norge. Hvis en mann har psykisk presset sin kone til å foreta et kirurgisk inngrep, kan dette prøves for en rettssak. 

Men niqab-debatten har dreid seg om alle andre hensyn enn de kvinnene det gjelder. Andres behov for å se hennes ansikt. Eller å beskytte kvinnene mot deres muslimske mørkemenn. 

Spørsmålet som vi helt konkret må stille oss er -og som jo en lov vil innebære: skal vi sende et klespoliti a la Iran og Saudi-Arabia ut i norske gater på jakt etter den niqabkledde kvinnen og straffeforfølge henne? Er dette måten å møte de kvinnene på og vil det fjerne på noe som helst vis de underliggende forhold som gjør at hun velger eller blir tvunget til å bære plagget?