torsdag 5. september 2013

Obama bør fratas Fredsprisen!Alfred Nobels testamente fastslår at Nobels Fredspris skal tildeles personer som arbeider for forbrødring mellom nasjonene, avvikling eller reduksjon av stående hærer og for etablering og promotering av fredskongresser.  
 
Den siste tidas utvikling stiller i så måte prisen til Barack Obama i 2009 i en særegen klasse. Gjennom sin erklærte vilje til å gjennomføre dødbringende bombeangrep mot Syria, uten at USA har blitt angrepet, og uten støtte fra noe vedtak i FNs Sikkerhetsråd, viser Obama at han ikke bare unnlater å fylle kriteriene som Nobels testamente fastsetter. Han bidrar aktivt og direkte til en utvikling i stikk motsatt retning av Nobels visjon. 

Amerikansk bombing vil for det første føre til at mange flere uskyldige menn, kvinner og barn blir drept i bomberegnet. For det andre vil det bidra til at borgerkrigen i Syria trappes opp.
Bombing av Syria vil dessuten være nok et amerikansk bidrag til å undergrave FN-pakten. FN-pakten er gjennom sitt entydige forbud mot all form for militær maktbruk som ikke er i direkte selvforsvar eller autorisert av FNs Sikkerhetsråd, et av de aller viktigste bidragene som har vært gitt til å realisere Alfred Nobels visjon om en fredelig verden. 

Når Obama nå så aktivt arbeider for å påføre det syriske folket flere lidelser, øke motsetningene i og rundt Syria, samt legge grunnlaget for økt opprustning og til å rive ned det folkerettslige vernet mot angrepskrig som ble bygd opp etter andre verdenskrig i form av FN-pakten, bør Nobelkomiteen ta konsekvensen av dette ved å frata Obama fredsprisen!  

mandag 2. september 2013

HANDS OFF SYRIA!(Appell på demonstrasjon mot USAs krigsplaner)

Kjære fredsvenner!
Det er med en blanding av sorg og sinne jeg registrerer at USA igjen har bestemt seg for å gå til krig. Det vi er vitne til nå er ikke uventa. Vestens statsledere har så langt godtatt at USA allerede har brutt folkeretten i Syria ved å levere våpen inn til opprørerne. Her er USA i et herlig kompaniskap med de eneveldige monarkiene Saudi-Arabia og Qatar, samt de mer demokratisk innstilte land slik som Frankrike og Storbritannia. Ja, EU, som jo fikk fredsprisen i vinter, var kjappe med å misbruke den, som de jo gjorde da de sa ja til å bringe inn våpen til opprørerne i Syria. 

Rødt vil bringe fredsprisen tilbake til det opprinnelige formålet. Alfred Nobels testamente fastslår at Nobels Fredspris skal tildeles personer som arbeider for forbrødring mellom nasjonene, avvikling eller reduksjon av stående hærer og for etablering og promotering av fredskongresser. Men Obama, som nå utbasunerer at han vil gå til krig mot Syria uten FN-mandat i ryggen, er så langt fra dette formålet som tenkes kan. Vi i Rødt slutter oss derfor til det initiativet som nå er kommet. Vi mener det er på tide å kreve tilbake fredsprisen til Obama. 

Obama og USAs involvering i Syria-konflikten er dyp og den er særdeles hyklersk. Hadde det vært det syriske folk som USA brydde seg om, så kunne de latt være å motarbeide ethvert forsøk som har vært fra FNs side på å få til forhandlinger mellom partene i borgerkrigen. Det fins ingen militær løsning på denne krigen. Det sier også FNs generalsekretær ban Ki Moon, som nå trygler USA om å la være å gå til krig. 

Men verdens største krigerstat behøver ikke lytte til hva verdenssamfunnet sier. Obama behøver heller ikke på demokratisk vis lytte til hva det amerikanske folket vil. Bare 9 prosent av USAs befolkning støtter et militært angrep på Syria. 

Så, kjære Obama. Det er ikke slik at verden lengter etter en ny krig. De millionene som nå er på flukt og de hundretusen som er drept har ikke bedt USA om kryssermissiler. Selv et barn skjønner at skal man lage fred i et borgerkrigsherja land er det ikke bomber landet trenger. Det er forhandlinger med mål om å bringe fred. 

Og hadde USA ønsket å gå i bresjen for en fred  i Syria kunne de presset Syrian National Coalition til forhandlingsbordet. Det har jo nemlig ikke vært Assad som har sagt nei til fredsforhandlinger. Det har vært koalisjonen som står på opprørernes side som har nekta å forhandle gang på gang. 

Samtidig blir vi prenta inn et bilde om at det er en eneste stor tyrann i Syria, som slakter sitt eget folk. Dessverre Obama og vestlig media: vi har hørt historien før. Det nytter ikke å få oss med på disse bibelske mytene lenger. Vi tror på det vi ser. Og akkurat nå ser vi at den største trusselen mot det syriske folk kommer utenfra. Den kommer fra deg, Obama. Du som er villig til å sende kryssermissiler inn og i verste fall utløse en storkrig i Midtøsten. Det er i dag du, Obama, som truer verdensfreden. 

Vi i Rødt  lar oss ikke lure enda en gang av dine og USAs løgner. Vi har lært av Irak. Du og dine etterretningsagenter kan bringe hvilke bevis dere bare vil. Vi vil uansett si nei til avstraffing av enda et land i Midtøsten som ikke bøyer seg for deg og dine venners ønsker. Det er vanlige folk i Syria som vil betale prisen. Og siden du ikke snakker norsk så får jeg si det på det språket du kjenner:  ”HANDS OFF SYRIA!”
Takk for meg!