lørdag 20. mai 2017

18.mai appell: stans tillintetgjøringa av det tamilske samfunnet på Sri-lanka!

Kjære tamilske venner. Kjære nordmenn som ønsker å stoppe tilintetgjøringa av det tamilske samfunnet på Sri Lanka.

I dag markerer vi avslutninga på det som trolig er det største folkemordet i det 21. århundre. Det skjedde på fire måneder. I følge FN ble rundt 70 000 mennesker drept. Og de aller fleste ofrene er sivile som ble drept av bomber og granater fra den brutale regjeringshæren.
Alle som vil ha et verdenssamfunn bygd på rettsprinsipper, bør huske på at FN-konvensjonen mot folkemord trådte i kraft i 1951, tre år etter at det singhalesiske styret ble oppretta. Denne konvensjonen fastslår at en rekke handlinger er folkemord når de begås ”i den hensikt å ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan”.
Teksten i konvensjonen er et utmerka verktøy, men den blir nesten aldri brukt. Vi kan si det helt enkelt: FN vedtok en konvensjon mot folkemord, men FN har aldri anerkjent at tamilene har rettigheter etter denne konvensjonen.

Rødt har tidligere oppfordra den norske regjeringa til å forlate den USA-lojale taushetslinja og i stedet snakke med en selvstendig, norsk stemme. Vi gjentar den oppfordringa i dag:
Statsminister Erna Solberg...
 For det første: Vi krever at det gjennomføres en uavhengig rettsprosess mot den singalesiske statens overgrep mot tamilene under krigen i 2009. Her kunne Norge, som tidligere fredsmeklernasjon ha bidratt med en kraftfull stemme internasjonalt for å kreve å få fram sannheten om hva som skjedde under krigen og få de ansvarlige dømt.

For det andre: Bistanden som nå gis til å hjelpe ofrene etter krigen, må kanaliseres direkte under kontroll av den tamilske befolkninga. I dag kontrolleres mye av den indirekte og direkte av det singalesiske militæret. Og overgrepene mot sivilbefolkninga fortsetter, nå også under dekke av bistandsmidler fra vestlige land, deriblant Norge. De overlevende etter krigen lever under militær kontroll i hverdagslivene sine. Dette må ta slutt!

Og sist, men ikke minst: Anerkjenn tamilenes rett til selvbestemmelse på Sri Lanka! Gjør det nå! Viss statsministeren river seg løs fra USA-lojaliteten og sier dette, er jeg sikker på at hun vil få bred støtte fra folket i Norge. Tydelig tale fra den norske regjeringa kan bygge opp et internasjonalt press mot den korrupte singalesiske regjeringa. Og den norske stemmen vil bli hørt, viss bare Erna Solberg tør å bruke den!

Takk for meg!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar