tirsdag 28. januar 2014

Hva synes dere fungerer best med norsk asylpolitikk?(Mitt innlegg i asyldebatten i kveld)
For å svare på dette spørsmålet, må vi først se på hvilke aspekter asylpolitikken består av, og deretter vurdere i hvor stor grad de ulike områdene fungerer, og på det grunnlaget kunne si noe om hvilket område som fungerer relativt sett best. For å kunne vurdere hva som er bra og dårlig, må vi imidlertid først klargjøre hva som ligger i bra og dårlig, og akkurat det mistenker jeg at det finns en viss uenighet om. La meg bare innledningsvis klargjøre at premisset for en velfungerende asylpolitikk for Rødts del er: 
 
1.    en politikk for å sørge for at Norge tar sitt proporsjonale ansvar for verdens flyktningeproblem
2.    en politikk hvor mennesker som reelt er forfulgt uten personlig fare og uten å bryte noen lov kan søke asyl og legge fram sin sak
3.    en politikk hvor asylsøkere som har kommet til landet ikke risikerer tilbakesendelse til reell fare i hjemlandet
4.    en politikk hvor asylsøkere som har fått opphold blir integrert i samfunnet med jobb eller studier, bolig og mulighet for å videreføre sitt familieliv. 
 
Hvordan gjør så Norge det i forhold til disse kriteriene?

1.   I forhold til å ta sitt proporsjonale ansvar, må utgangspunktet være en forståelse av at det finns over 40 millioner fordrevne i verden, drøyt 15 millioner utenfor eget lands grenser. I 2012 ble det produsert mer enn en million nye flyktninger. Jeg har ikke tall for 2013, men det var trolig minst like høyt. Av disse mottok Norge 10 000 asylsøkere og 12 000 kvoteflyktninger. Det utgjør altså rundt 1 prosent. Tatt i betraktning at Norge er et av verdens aller rikeste land, er innsatsen smålig, men det finns land som er enda verre: Terningkast 2

2.   Det å unngå å bruke menneskesmuglere og illegale innfartsmåter, er i praksis helt umulig hvis man ønsker å søke asyl i Norge. Enhver visumsøknad blir avslått om det er mistanke om at personen som søker visum vil søke asyl. Dersom mye tilsier at vedkommende har god grunn til å søke asyl, fordi vedkommende reelt kan antas å være forfulgt i sitt hjemland, vil han eller hun helt garantert ikke kunne reise lovlig inn i Norge. Fraværet av mulighet for å søke asyl på norske ambassader i utlandet, er norske myndigheters u-hjelp til menneskesmuglerindustrien. Eneste formildende omstendighet er at alle andre rike land gjør det samme. Terningkast 1. 

3.   I Rødt har vi gjennom en rekke personlige erfaringer sett at grensa for bevisføring av det å være individuelt forfulgt er urimelig streng, og kjenner flere eksempler på mennesker som har blitt sendt tilbake som har risikert å miste livet. Noen har også blitt borte etter tilbakesendelse uten at vi har kunnet verifisere om de lever eller ikke. Når balansen for bevisføring er satt på sannsynlighetsovervekt, betyr det at omtrent like mange vil få opphold som ikke hadde trengt det, som vil få avslag sjøl om de hadde trengt det. Ikke noe system vil være perfekt, og så lenge vi har en kapitalistisk verden som genererer systematiske økonomiske forskjeller, vil vi også få økonomiske flyktninger. Vi løser ikke verdens fattigdomsproblem ved å la alle komme til Norge, men det å likestille belastninga for samfunnet ved å ta imot en økonomisk flyktning med lidelsen til en reelt forfulgt flyktning som sendes tilbake, ser vi i Rødt som forkastelig. Eneste formildende omstendighet er at det finns noen land som praktiserer regelverket enda mer inhumant. Terningkast 2.

4.   Vi har ofte sett innslag om asylbarn som sitter i årevis på asylmottak og ureturnerbare asylsøkere som verken gis muligheten for å motta støtteordninger eller ta arbeid. Men motsatt finns det også mange gode eksempler på lokalsamfunn som gjør mye for å integrere flyktninger sosialt og kulturelt, og ordninger som gjør at flyktninger kan studere og komme ut i arbeid som er blant de beste i verden, relativt sett. Ordningene for familiegjenforening er også relativt humane. Rødt skulle gjerne gjort integreringstiltakene bedre, slik at færre lever i håpløshet med fare for å ramle inn i kriminalitet, men relativt sett har vi en klar vinner på asylområdet:
Terningkast: 4
    

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar