lørdag 16. november 2013

Mer sex?


(Svarinnlegg til Ragnar Næss i dagens Klassekampen)

Ragnar Næss skriver i Klassekampen 9. november at det er et folkehelseproblem at menn ikke får sex. Kan hende at det for Ragnar Næss kan oppleves som et folkehelseproblem, men fakta som han selv skriver om, peker på et annet fenomen: «Overraskende lite sexlyst blant yngre kvinner». Vi vil utfordre Næss i gå inn på dette spørsmålet, og stille noen spørsmål om hvorfor så er tilfelle.
Kan det tenkes at i et samfunn som vårt, hvor vi bombarderes av avkledde kvinner, fabrikkert av en stadig mer pornofisert reklameindustri, så blir kvinners plass som aktører i egen seksualitet faktisk begrensa? 

Vi undrer oss over at Næss, som jo er opptatt av at menn skal få mer sex, ikke heller er opptatt av årsakene til at kvinner ikke har like stor lyst som menn, og dermed forsøker å skape samfunnsendringer som frigjør den kvinnelige seksualiteten.
Det er nemlig ikke slik at kvinner som kjønn er skapt for mannen, og dermed fra naturens side, drømmer om å være horer og å få lov til å tilfredsstille alle mulige menn. Gjennom porno – og prostitusjonsindustrien, så lærer både unge gutter og unge kvinner som vokser opp om hvordan kvinner er de tennbare objektene, mens mennene er de som skal tilfredsstilles på alle tenkelige mulige måter. 

Næss skriver: «Prostitusjon er interessant fordi det er et eksempel på et seksuelt opprør, hovedsakelig fra menn.» Ja, det må i så fall være verdens lengstvarende opprør! 

Kvinnefrigjøringa har åpenbart ikke kommet langt nok når menn som Ragnar Næss fremdeles tviholder på dette patriarkalske «opprøret», og forsøker å legitimere dette.

Vi mener at det er et langt mer omfattende folkehelseproblem at kvinner blir utsatt for massiv kollektiv trakassering via et stadig mer pornofisert samfunn. Og vi tror heller ikke det blir mer sex på mennene før de innser at denne trakasseringa må stanse. Hvis ikke Ragnar Næss da vil kjempe for å fremdeles løse menns seksuelle problemer med å ha en underklasse kvinner som skal «jobbe» som seksuelle slaver for disse frustrerte mennene? Kan hende må Næss og andre menn gå den slitsomme veien og forsøke å gjøre seg lekre for damene i stedet?

1 kommentar:

  1. Bra skrivet! Tillåt mig rekommendera denna artikel av Jan Myrdal:
    http://janmyrdalsallskapet.se/av-jan-myrdal/item/146-folkhem-pa-tyska-eller-orgasm.html

    SvarSlett