tirsdag 2. juli 2013

Liberal debattstil


(Svarinnleggg til Civita i dagens Klassekampen)

I tillegg til å påstå at jeg har dårlig debattstil, fortsetter Bård Larsen og Morten Kinander i sitt sluttinnlegg 29.6 å legge til grunn at Rødt er for statskupp i Norge. I følge dem “går det ikke i hop” at Rødt vil arbeide for en fredelig overgang til sosialisme når det samtidig står i programmet at borgerskapet må avvæpnes. Når jeg forklarer at dette handler om organisatoriske tiltak og personutskiftninger i det militære for å unngå forsøk på militærkupp etter en sosialistisk valgseier, mener de seg i sin liberale rett til å avvise denne forklaringa fordi den “faller på sin egen tåpelighet”.   

Men norske liberalere fortsetter altså å hylle kupptilhengere fra Venezuela som menneskerettsforskjempere på Oslo Freedom Forum, og fortsetter konsekvent å omtale demokratisk valgte sosialistiske regjeringer i andre land som autoritære og implisitt illegitime.

Det er ikke nytt at liberalere har sin egen forståelse av menneskerettighetene, hvor kapitalisters private eiendomsrett sees som en menneskerett, på tross av at også Larsen og Kinander nå erkjenner at denne “sentrale menneskeretten” ikke omtales med et eneste ord i den juridisk bindende FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Det er heller ikke nytt at liberalere tar seg friheten til å tolke det sosialister sier og skriver på sin helt egne måte, for å bygge opp om retorikken om at alle som er for demokratisk styring av økonomien egentlig er for statskupp og diktatur.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar