fredag 28. juni 2013

Liberal løgn (Svar til Civitas Bård Larsen og Morten Kinander i dagens Klassekampen)
I sitt svarinnlegg til meg 26. juni, framsetter Civitas Bård Larsen og Morten Kinander to påstander som er påviselig feilaktige. For det første hevder de at privat eiendomsrett er nedfelt i Konvensjonen om Sivile og Politiske Rettigheter. Det er nok en misoppfatning som må skrives på kontoen for uvitenhet og liberal ønsketenkning. Men som fast ansatte ved en norsk politisk tenketank, må Larsen og Kinander antas å være såpass orienterte at den grovt feilaktige påstanden om at Rødt har “programfestet statskupp mot det norske sosialdemokratiet”, ikke kan antas å være noe annet enn en bevisst løgn.

Rødt arbeider for sosialisme ene og aleine med fredelige og demokratiske midler. Etter en sosialistisk valgseier har imidlertid historien vist oss gjentatte ganger at borgerlige krefter nekter å akseptere tiltak som begrenser kapitalistenes private eiendomsrett, og er mer enn villige til å ta i bruk militærkupp som kampmiddel, om det er mulig. Det var derfor en stor feil som kosta det chilenske folket dets frihet, da Salvador Allende, etter sin valgseier i 1970, unnlot å skifte ut de øverste militære med bånd til borgerskapet med offiserer som var lojale mot demokratiet. 

Den samme feilen gjentok Hugo Chavez etter sin valgseier i 1998, da også han unnlot å gjennomføre utskiftninger i militærledelsen for å sikre lojalitet til den demokratisk valgte regjeringa. Men i Venezuela fikk folket likevel til slutt “avvæpna borgerskapet” etter tre dager med demokratisk massemobilisering, etter militærkuppet i 2002. De øverste offiserene som hadde innsatt presidenten for Venezuelas arbeidsgiverforening - søsterorganisasjonen til NHO - Civitas hovedsponsor, som ny president, ble arrestert og fjerna fra sine posisjoner. Men sjøl etter et gjennomført kuppforsøk, blir slike tiltak for å sikre demokratiet mot kupp naturligvis omtalt som “autoritære” av den venezuelanske høyresida og deres nære venner i Oslo Freedom Forum og Civita.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar