fredag 28. februar 2014

Civitas demokratiforståelse (svarinnlegg til Civitas Bård Larsen i dagens Klassekampen)
Civitas Bård Larsen skriver 27.2 at jeg i mitt innlegg 25.2 “slår et slag for verdens autokrater”. For å forstå dette utsagnet, må vi være klar over at Civita opererer med en egen definisjon av begrepet autokrat, som avviker sterkt fra den tradisjonelle. 

Den vanlige definisjonen er at en autokrat er en person som har eneveldig makt, uavhengig av tilslutning fra folket i valg. Den politiske høyresiden, som Civita er en del av, har fått navnet sitt fra de som forsvarte autokrati under den franske revolusjonen. Vi har autokrater ved makta også i dag, for eksempel i Saudi-Arabia og Qatar. Dette er land som får våpen fra Norges NATO-allierte for å undertrykke og myrde både egen og andre lands befolkning. I motsetning til Civita, krever Rødt slutt på alt militært samarbeid mellom Norge og land som gir våpen til slike brutale autokratier. 

De landene som Civita kaller autokratiske, er i motsetning til de klassiske autokratiene land hvor både presidenten og nasjonalforsamlinga er valgt av folket i valg som i følge internasjonale valgobservatører har vært frie og rettferdige. I Venezuela gir Civita derfor full politisk og moralsk støtte til at de som tapte valget ett år etter kan gå i gang med voldelige gatedemonstrasjoner under slagordet “Exit”, altså et utilslørt krav om at den folkevalgte presidenten skal gå av. At lederen for disse voldelige opptøyene, Leopold Lopez, også var personlig involvert i militærkuppet som for 12 år siden avsatte den folkevalgte presidenten i tre dager, avfeies av Civita som “billig retorikk”.

I Ukraina hevder Larsen at de som har tatt over makta ønsker “en pluralistisk og demokratisk samfunnsorden”. “Pluralismen” har kommet til uttrykk gjennom å reversere språkloven som tillater bruk av russisk i områder av landet med stor russisktalende befolkning, mens den nye “demokratiske samfunnsorden” illustreres av nazikollaboratørflaggene og de hakekorslignende symbolene som militsen til Høyresektoren bruker når de patruljerer i Kievs gater.

Den nye regjeringa er dominert av Høyres søsterparti, “Fedreland”, partiet til korrupsjonsdømte Julia Timosjenko, men visestatsministeren og flere andre regjeringsmedlemmer kommer fra det nazivennlige partiet Svoboda. Sammen har de nåværende regjeringspartiene lenge hatt flertall i regionsforsamlingene i Vest-Ukraina. Der har de brukt makta si til lokalt å forby all aktivitet fra det som nå er opposisjonen; Kommunistpartiet og Regionpartiet. 

Rødt har aldri støtta det kapitalistvennlige og korrupte regimet til Viktor Janukovitsj. Hadde vi levd i Ukraina, ville vi deltatt i demonstrasjoner mot presidenten og regjeringa, men aldri sammen med nazister. For Rødt er de demokratiske spillereglene såpass grunnleggende at vi ikke hadde deltatt i noe voldelig forsøk på å styrte en regjering som kan stemmes ut i valg. Det er skremmende å se at viktige deler av norsk høyreside ikke deler en slik grunnleggende demokratiforståelse.
Marielle Leraand, nestleder i Rødt   

1 kommentar:

  1. Hahahaha, etter at Bård Larsen monmant har prøvd å dra demokratikortet på Rødt i årevis så var det bare et eller annet utrolig morsomt og treffende med det siste avsnittet der. Snakk om å bli satt på plass. Lo så tårene trillet. Ser frem til det garantert dritsure svaret fra Civita. Hahaha.

    SvarSlett