fredag 5. juli 2013

Appell "Mot overvåkning"4. juli er USAs nasjonaldag. Den er basert på da USA fikk underskrevet uavhengighetserklæringen av Kongeriket Storbritannia (1707–1800) den 4. juli 1776.
Det må være med en viss emmen smak i munnen at norske og europeiske myndigheter gratulerer USA med dagen.
Edward Joseph Snowden, en amerikansk IT-tekniker, som jobbet i Booz Allen Hamilton og var utplassert i National Security Agency da han for en måned siden lekket graderte opplysninger om det amerikanske etterretningsprogrammet PRISM til The Guardian og The Washington Post.
USA har blant annet avlyttet EUs ambassader og kontorer både i New York og Brussel. Det kan sies mye om EU-toppene. Men Martin Schulz, Manuel Barroso og Lady Ashton planlegger neppe terrorangrep eller statskupp i USA.
Ifølge Der Spiegel blir 20 millioner tyske telefonsamtaler overvåket fra USA på en helt alminnelig dag. Og vi kan jo spekulere i hvor mange telefonsamtaler USA følger med på hver dag her Norge.
Snowden har spilt russisk rullett med sin egen framtid ved å tørre å vise fram hva USA utsetter vanlige folk for. USA gjør hva de vil. Ingen regjeringer reagerer med sanksjoner av noe slag på at deres egne innbyggere har blitt overvåka, og ingen vil gi Snowden beskyttelse og politisk asyl. I stedet stiller de seg til disposisjon som USAs villige blodhunder for å lete opp denne mannen, som kan bli stående som en av de viktige varslerne i USAs historie.
Snowden har avslørt en overvåkning som er I STRID MED menneskerettighetene, og det er altså slik at vi har en regjering OG en opposisjon i dette landet som ikke er villige til å gi Snowden politisk asyl i Norge. Det skal vi huske neste gang samtlige av de partiene som i dag sitter på Stortinget, snakker om at "vi må forsvare menneskerettighetene". Det blir bare ikke troverdig.
Det blir heller ikke troverdig tatt i betraktning at det ikke er første gang norske myndigheter ser igjennom fingrene når det gjelder USAs  overvåking av norske borgere. For et par år siden avslørte TV2 at USA siden våren 2000 har bygd opp etteretningsgruppen "Surveillance Detection Unit" i Oslo.
Hensikten skal ha vært å drive systematisk overvåking av den norske befolkninga.
Hovedkvarteret var i den såkalte Handelsbygningen, like ovenfor den amerikanske ambassaden i Oslo.
Gruppen besto av tidligere politi- og forsvarsfolk som overvåka ambassade-området, og fulgte med på demonstrasjoner rundt omkring i Oslo.
Og de rapporterte det de fant ut, blant annet om mange av oss som står her på demonstrasjonen i dag, inn til den amerikanske ambassaden i Oslo. Norske politimyndigheter og diplomatseksjonen i Utenriksdepartementet var orientert om virksomheten, men gjorde ingenting for å stanse den.
Rødt gikk i november 2010 til anmeldelse av disse spionene, men saken ble henlagt og  norske myndigheter fant det ikke en gang for godt å skattlegge de pengene disse spionene hadde fått utbetalt svart fra amerikanerne.  Hadde det vært noen som mottok urettmessig trygd for en brøkdel av disse beløpene hadde de havna innafor murene i flere år!
Det ambassadesaken og Snowden-saken viser oss er sjølsagt at supermakta USA fremdeles gjør hva de vil her i verden, og at det er du og jeg som betaler prisen. Det viser oss også den mangelen på demokratisk ryggrad til de som sitter på Stortinget har når de ikke er villige til å beskytte oss vanlige folk i dette landet mot overvåkning.
Ja, vi kan jo spørre oss om hvilket rettsvern og hvilke menneskerettigheter vi vanlige folk har i dette landet og over hele Europa, hvor vi ser at de som skal forsvare demokratiet, det vil si de som er valgt inn i demokratiets høyborg; storting og parlament, ikke står opp for å forsvare oss, men gang på gang tar side med en brutal og undertrykkende overvåkningsstat som USA.
Og dette er alvorlig. Det kan i ytterste konsekvens bli farlig for oss. I en mer tilspissa situasjon så kan vi spørre oss: vil de som i dag er valgt inn på Stortinget stå på vanlige folk sin side eller vil de velge å ta side med USA? I så fall så er jo i praksis demokratiet og menneskerettighetene kasta på båten i dette landet, og vi kan jo bare formelt søke statsborgerskap i USA alle sammen!
Så i dag kan jeg ikke si at jeg gleder meg på vegne at USA som feirer sin egen uavhengighet. Når USA i så stor grad fratar hele land deres uavhengighet, så mister begrepet uavhengighet ressonans inn i virkelighetens verden. Uavhengighet et begrep statsledere og politikere kan smykke seg med, men jeg tror på praksis; ikke på ord. De som sitter i vårt eget storting har litt å bevise nå, og det første steget de kan ta for å gjenvinne troverdigheten når de prater om at Norge er en uavhengig nasjon og at vi forfekter ytringsfrihet og menneskerettigheter, er å følge Rødt sin oppfordring og i anstendighetens navn gi Edward Snowden politisk asyl!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar