fredag 30. november 2012

Må inn i sexkjøpsloven

VG skriver 22. november om at det vitner om et alvorlig samfunnsproblem når barn på 11 år ser porno. 

Fra USA skriver pornoforskeren Gail Dines i boka Pornland - How porn has hijacked our sexuality om at dette er gjennomsnittsalderen for når barn ser porno. Hun skriver også at det er et voksende helseproblem ved at tilgangen nå er så stor at det rapporteres et økende problem med barn og unge som lider av pornoavhengighet.

Kvinnevold

Porno og prostitusjon er vold mot kvinner. Rødts mål er et samfunn uten seksualisert undertrykking, og dermed uten porno og prostitusjon. Den internasjonale handelen med kvinner og barn er en av verdens mest lønnsomme industrier. Menn som kjøper kvinner i prostitusjon, er ansvarlige for at kvinner påføres skade, og er støttespillere for porno- og prostitusjonsindustrien.

Porno er ikke fiksjon, det er virkelige mennesker som avbildes. Rødt ønsker derfor en lov mot porno, inkorporert i det gjeldende lovverket mot sexkjøp.

Det er fullt mulig for regjeringa å begrense pornoindustrien ved å innlemme forståelsen av at porno og prostitusjon er ett og det samme. Det er de samme prostituerte enten de blir filmet med et kamera inne i et lokale, eller når de er ute på gata. Å være en kunde -det være seg å kjøpe porno på nett eller en prostituert på gata -er å kjøpe en seksuell tjeneste. Og dette har vi allerede fått en lov mot, men problemet er at den ikke rammer kjøp av porno, og det handler om hvordan porno blir bagatellisert og bortforklart som "fiksjon". Men det er ekte kvinner og barn, som selges som en vare i begge tilfeller, og det er -i all hovedsak -menn som kjøper.

Denne forståelsen kan regjeringa velge å innlemme i den gjeldende sexkjøpsloven og dermed straffeforfølge de som kjøper porno i butikk og på nett. Dette vil antakeligvis få den hyggelige ringvirkningen at antallet som tilbyr gratis porno på nett reduseres. En hallik gir ikke ved dørene. Dette er nemlig big businesss. For å sammenlikne med billettinntektene på vanlige filmer, altså spillefilmene vi går på kino for å se, tjener de, bare i USA, rundt 9 milliarder dollar årlig. Pornoindustrien tjener 13 milliarder, eller rundt 75 milliarder norske kroner - per år. Og dette øker raskt, trass i at det er enkelt å se gratis porno.

«Teasere»

Det er viktig å huske at gratis porno fungerer som «teasere» for lengre filmer som man må betale for, og det er vanlig at slike teasere avsluttes før det begynner å bli «virkelig interessant», slik at man må inn på betalingsstedet for å få se resten.

Jeg vil derfor avslutningsvis gjerne få utfordre barne- og likestillingsministeren på dette siste konkrete punktet, som jeg håper jeg får svar på: vil den rødgrønne regjeringa jobbe for å innlemme pornoen i den gjeldende sexkjøpsloven?

Publisert i VG 30.11.2012.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar