lørdag 24. november 2012

Appell holdt på demonstrajon til støtte for Gazas befolkning

«Israel har rett til å forsvare seg». Det er hva utenriksminister Espen Barth Eide har å si til at Israel igjen lar sine bomber regne over Gaza og drepe uskyldige palestinske barn og voksne.

Både gjennom sine ord og sine handlinger, har den såkalte rødgrønne regjeringa stilt seg tydelig på undertrykkerens side i striden mellom Israel og palestinerne.

Nå er det på tide at arbeiderbevegelsens tradisjon for internasjonal solidaritet med undertrykte folk og respekt for Folkeretten også skal bli norsk offisiell politikk. Under Espen Barth Eide er norsk utenrikspolitikk ikke noe annet enn et ekko av det som sies i Washington.

Når palestinske grupper skyter raketter mot Israel, er det en fåfengt reaksjon fra et folk i desperasjon. Gaza har gjennom flere år blitt strupet økonomisk gjennom en total israelsk blokade. Samtidig driver Israel systematisk tyveri av palestinsk jord i Øst-Jerusalem og på Vestbredden. Rødt støtter ikke de palestinske rakettene fordi de ikke er presise nok til å treffe militære mål og fordi den militære kampen bare bidrar til å trekke fokuset bort fra den politiske kampen som er den eneste som kan lede til resultater på sikt.

Men det er vanskelig å fortelle palestinerne at de skal avstå fra å ty til de svært begrensa militære midlene de faktisk har til disposisjon, når signalet som kommer fra den norske regjeringa så ettertrykkelig viser at det ikke finns noen vilje i det såkalte verdenssamfunnet til å presse Israel til å opptre i tråd med Folkeretten.

Det eneste tilfellet etter 2. verdenskrig hvor et land på tilsvarende måte som det Israel gjør i Palestina har forsøkt å stjele et annet folks land, var da Irak under Saddam Hussein gikk inn og annekterte Kuwait i 1990. Da svarte verdenssamfunnet, inklusive Norge, med krig. Rødt mener det var galt. Krig var ikke løsninga overfor Irak og det er ikke løsninga overfor Israel. Men dersom urett og brudd på Folkeretten skal stanses og forhindres, må det komme konsekvenser mot landene som forbryter seg mot Folkeretten slik Israel har gjort over flere tiår.

Norge trenger en fundamental omlegging av utenrikspolitikken. De såkalt rødgrønne belønner derimot Israels landtyveri med å tilrettelegge for økt handel og samarbeid. Rødt vil i stedet presse Israel til respekt for Folkeretten gjennom å innføre -ikke bare en stans av all eksport av våpen og ammunisjon - men altomfattende økonomiske og politiske sanksjoner - av samme typen som de som ble iverksatt mot Israels tidligere allierte, og bestevenn apartheidregimet i Sør-Afrika.

I stedet for å gjøre dette rettferdiggjør den norske regjeringa Israels drap på palestinske barn og voksne som «selvforsvar». Rødt er i stedet krystallklar på at det er Israel som er aggressoren og Norge og andre land som lar Israel slippe unna med sin utsultningsblokade og sitt landtyveri som har hovedansvaret for dødsfallene på begge sider av grensa.  Og i tillegg: Når saken om palestinerne skal få anerkjennelse for en egen stat, kommer opp i FN 29. november er det sjølsagt, og et absolutt mimimum at Norge stemmer for dette.

Takk for meg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar