lørdag 20. juli 2013

Rødt best for klimaet (Svar til Klyve i Klimavalg 2013, i Klassekampen i dag)
Kristoffer Klyve svarer 18.7. på vegne av Klimavalg 2013 på vår kronikk 17.7 som inneholdt en klage på klimakarakteren som Rødt ble tildelt. Klyve forsvarer karaktergivinga med at Rødt ble vurdert som et godt klimaparti og at det viktige med rangeringa har vært å synliggjøre for velgerne at det er de tre store, Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet, som er dårligst for klimaet. Vi frykter imidlertid at karakterutdelinga fra Klimavalg 2013 først og fremst har betydning for de velgerne som allerede er klimabevisste. Og for disse velgerne får ingen god veiledning når Rødt, som har den mest konkrete, helhetlige og offensive klimapolitikken, kun havner på delt fjerdeplass.

Klyve erkjenner at rangeringa “mellom miljøpartiene” kunne blitt annerledes om andre kriterier var blitt valgt. Men problemet er også “skjulte kriterier” som synes å ha ligget under for juryen når den har gitt bedre uttelling for symbolforslag og små og forsiktige tiltak enn radikale samfunnsendringer for å omstrukturere Norge til en bærekraftig økonomi. Det er illustrerende at Klimavalg 2013 mener at Miljøpartiet De Grønne fortjener en sekser på internasjonalt klimaarbeid når de går inn for å bruke en ikke konkretisert del av oljefondet til klimatiltak i fattige land, mens Rødt avspises med en femmer for å gå inn for å bruke hele oljefondet til investeringer i klimavennlig teknologi, og for å la fattige land få tilgang til den beste miljøteknologien fra industrialiserte land gratis.

Samtidig gir Klimavalg 2013 ved sitt valg og bortvalg av kriterier et bilde av at et parti kan være et utmerka klimaparti, selv om det går inn for en politikk som vil gi økte klasseforskjeller og lengre arbeidsdager for arbeidsfolk. Klimavalg 2013 gir dermed støtte til partier som Venstre og Miljøpartiet De Grønne, som hevder at miljøkamp er noe som er helt separat fra høyre-venstre-aksen og kampen for sosial rettferdighet, på tross av at klasseforskjeller er selve motoren i forbruksøkonomien.  Det gir også et bilde av at et parti kan være utmerka for klimaet selv om partiet aktivt støtter folkerettsstridige NATO-kriger og sønderbombing av hele byer i andre land, på tross av at krigsødeleggelser og offensiv bruk av militærmakt, i tillegg til den direkte lidelsen dette medfører, også medfører enorme ekstra klimautslipp. I sum fører dette til at det Klimavalg 2013 ender med presentere, ikke blir noen god veiledning for klimabevisste velgere. 
At partiene som også ønsker å åpne Lofoten for oljeleting har en katastrofal klimapolitikk, visste alle klimabevisste velgere fra før. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar